Datamind gjør livet lettere. De har ansvaret for at alt virker 100%, for at alt er oppdatert og løpende fornyes. Både med hensyn til maskinvare og software. Servicenivået er kjempebra 24/7 og de er alltid positive!
— Pål Hjorth Berge, daglig leder Fasett